คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “UX Design และ ประสบการณ์บนเส้นทาง Startup”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “UX Design และ ประสบการณ์บนเส้นทาง Startup”

   เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “UX Design และ ประสบการณ์บนเส้นทาง Startup” ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ที่กำลังศึกษาในรายวิชา ITCS335 Introduction to E-business Systems ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก คุณภาณุพงศ์ มาตังครัตน์ Innovation lab Manager (UX Designer) บริษัท Ayudhaya Capital Services, CEO  บริษัท KLA  (Edtech) และศิษย์เก่าคณะ ICT ม.มหิดล รุ่นที่ 11 เป็นวิทยากรบรรยาย เกี่ยวกับ UX Design เบื้องต้น และการแบ่งปันประสบการณ์การเปิดบริษัท Startup

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand