คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Microsoft Excel 2019 เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ในรูปแบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Microsoft Excel 2019 เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ในรูปแบบออนไลน์

     ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Microsoft Excel 2019 เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex Meetings นำโดย คุณศิริพร โรจนโกศล ผู้ช่วยคณบดี เป็นวิทยากรให้การอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT406 ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล ศาลายา โดยมีผู้เข้าอบรมออนไลน์จำนวน 25 ท่าน

     หลักสูตร “Microsoft Excel 2019 เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ” เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องใช้งาน Excel ในชีวิตประจำวัน และผู้ที่ต้องการเทคนิคการใช้งาน Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เร็วขึ้น โดยมีรายละเอียดของการอบรม ดังนี้

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

 • เริ่มต้นทำงานกับ Excel
 • รู้จัก Excel Table
 • เทคนิคการนำเสนอข้อมูล
 • การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ

 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

 • การจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การใช้สูตรและฟังก์ชั่น

ติดตามข่าวการข่าวอบรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?events=training หรือโทรศัพท์ 02-441-0909 ต่อ 111,112

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand