ศิษย์เก่าคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ทีม RB-Pro คว้ารางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา จากการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ (TICTA-Thailand ICT Awards Digitalization for New Normal 2020)

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน ศิษย์เก่าคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ทีม RB-Pro คว้ารางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา จากการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ (TICTA-Thailand ICT Awards Digitalization for New Normal 2020)

      วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ทีม RB-Pro ได้แก่ นายอาภากรณ์ เก่งการนา นางสาววริษา กิตติศุภกุล และนายพัทวิทย์ ศรีอนุวัติพงศ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา จากการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ หรือ TICTA-Thailand ICT Awards Digitalization for New Normal 2020 ในผลงานหัวข้อ “โปรแกรมเพื่อคัดกรองสารที่คาดว่ามีฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งจอประสาทตาในเด็กด้วยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ในการแพทย์แม่นยำ” โดยมี รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) และได้รับเกียรติจากคุณวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องประชุม 1 บริษัท ยิบอินซอย ถนนมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร

      ผลงาน “โปรแกรมเพื่อคัดกรองสารที่คาดว่ามีฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งจอประสาทตาในเด็กด้วยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ในการแพทย์แม่นยำ” เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากผลงานที่ส่งเข้าประกวด จำนวนทั้งสิ้น 177 ผลงาน ทั้งนี้คณะฯ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าทีม RB-Pro นับว่าเป็นความสำเร็จของศิษย์เก่าและเป็นความภาคภูมิใจของคณะฯ เป็นอย่างยิ่ง

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand