คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Open Agile Architecture” ในรูปแบบออนไลน์

ข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Open Agile Architecture” ในรูปแบบออนไลน์

    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง  “Open Agile Architecture” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ที่ปรึกษาอิสระด้านสถาปัตยกรรมองค์กร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรให้เข้าสู่การทำงานแบบ Agile ด้วย Agile Enterprise Architecture เพื่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่องค์กรดิจิทัล และการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงอย่างเป็นระบบเพื่อลดการทำงานที่ไม่จำเป็น ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม WebEx Meetings โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์จำนวนทั้งหมด 340 ท่าน

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand