นักศึกษาทีม No Idea จากคณะ ICT ม.มหิดล ได้คะแนนลำดับที่ 8 จากการแข่งขัน “ประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 15” (TESA Top Gun Rally 2021#15)

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน นักศึกษาทีม No Idea จากคณะ ICT ม.มหิดล ได้คะแนนลำดับที่ 8 จากการแข่งขัน “ประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 15” (TESA Top Gun Rally 2021#15)

ระหว่างวันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 นักศึกษาทีม No Idea จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการแข่งขัน “ประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 15” (TESA Top Gun Rally 2021#15) ซึ่งผลการแข่งขัน ทีมนักศึกษาคณะ ICT ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 8 จากผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งหมด  28 ทีม โดยมี ผศ.ดร. ฐิตินันท์ ตันติธรรม อาจารย์ประจำคณะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ อาจารย์ณัฐชาต ธัมกิตติคุณ อาจารย์ประจำคณะ เป็นผู้ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษา โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วยนักศึกษารายนามดังต่อไปนี้

 1. นายธฤต ฉันธนะเลิศวิไล      รหัสนักศึกษา 6188068  ชั้นปีที่3
 2. นางสาวกานต์รวี เจียมสกุล   รหัสนักศึกษา 6188049  ชั้นปีที่3
 3. นางสาวสรัลนุช ตรงต่อศักดิ์  รหัสนักศึกษา 6188119  ชั้นปีที่3
 4. นางสาวพิมลพร มาลสุทธิ์     รหัสนักศึกษา 6188112  ชั้นปีที่3
 5. นายรัชพล เอี่ยนเล่ง             รหัสนักศึกษา 6288076  ชั้นปีที่2

คณะฯ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม No Idea ในการแข่งขันครั้งนี้ นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของคณะฯ เป็นอย่างยิ่ง

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand