คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม ICT Mahidol Virtual Job and Education Fair #12

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม ICT Mahidol Virtual Job and Education Fair #12

วันที่ 3 มีนาคม 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม ICT Mahidol Virtual Job and Education Fair#12 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี และ ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน กล่าวต้อนรับบริษัท และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านโปรแกรม Discord โดยมีบริษัทชั้นนำด้าน IT และสถาบันแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 แห่ง

กิจกรรม ICT Mahidol Virtual Job and Education Fair#12 จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาของคณะฯ ได้มีโอกาสในการสมัครงาน/ฝึกงาน และได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็นในการสมัครงาน/ฝึกงาน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) คณะฯ จึงได้พิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเป็นรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Discord เป็นครั้งแรก โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาและบริษัทได้พบปะและแลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน ภายใต้สถานการณ์การดำเนินชีวิตในรูปแบบ New Normal

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish