ประกาศรับสมัครงานบริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด

รับสมัครงานจากบริษัทภายนอกปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครงานบริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด

 รับสมัครพนักงานใหม่ เพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด (https://www.innovizsolutions.com/)

ตำแหน่งงานที่รับ
 • Technical Consult เพื่อพัฒนา และวางระบบ ERP
 • Developer เพื่อพัฒนาระบบ Web Application
 • Digital Process Automation Developer เพื่อพัฒนา และวางระบบ K2

ดาวโหลดคุณสมบัติ Click  

วัน และเวลาทำงาน
 • Mon-Fri, 9.00-18.00 น.
สถานที่ทำงาน
 • ตึกมหาทุนพลาซ่าชั้น 10 ติด BTS เพลินจิต
สวัสดิการ
 • ค่าโทรศัพท์รายเดือน
 • ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าเดินทางเมื่อมีการเดินทางไปหาลูกค้า
 • ค่าที่พัก และเบี้ยเลี้ยง เมื่อมีการออกต่างจังหวัด
ข้อมูลติดต่อ
ข้อมูลบริษัท
***หากน้องๆคนใดสนใจสามารถ scan QR code เพื่อส่งข้อมูลการสมัครตามรูป brochure ได้เลยค่ะ***
Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand