คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Communicative Thai for Beginners ให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติ

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Communicative Thai for Beginners ให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติ

วันที่ 10 มีนาคม 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน จัดกิจกรรม Communicative Thai for Beginners ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโทของคณะฯ ผ่านโปรแกรม Webex Meetings โดยกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความผูกพันและมุ่งเน้นให้นักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารภาษาไทยเบื้องต้น และสามารถนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้ อาทิเช่น การแนะนำตนเอง การสั่งอาหาร สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในประเทศไทย

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand