คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ (MoU) กับบริษัท Think Blue Data Co., Ltd.

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ (MoU) กับบริษัท Think Blue Data Co., Ltd.

วันที่ 11 มีนาคม 2564 ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Professor Dr. Peter Fereed Haddawy รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ กับ Mr. Paul Janecek, Chief Executive Officer และ Mr. Sanjil Shrestha, Vice President Engineering บริษัท Think Blue Data Co., Ltd. ณ ห้อง IT 404 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านการให้คำปรึกษาทางด้านการทำวิจัย การจัดหาเงินทุน การดำเนินโครงการวิจัย และการฝึกอบรมต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในระดับชาติและระดับนานาชาติร่วมกัน

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand