คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) มอบทุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) มอบทุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

วันที่ 23 มีนาคม 2564 ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล มอบทุน “นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2563” ครั้งที่ 1 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มูลค่าทุนละ 10,000 บาท รวมมูลค่าทุนทั้งสิ้น 110,000 บาท ณ อาคาร คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ทุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นทุนการศึกษาที่คณะฯ จัดสรรให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและครอบครัวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีมูลค่าทุนรวมในปีการศึกษา 2563 ทั้งสิ้น 500,000 บาท

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand