คณะ ICT ม. มหิดล (ICT Mahidol) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IoT) กับ สมาคมไทยไอโอที

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม. มหิดล (ICT Mahidol) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IoT) กับ สมาคมไทยไอโอที

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IoT) กับคุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที และคุณสุทัด ครองชนม์ อุปนายกสมาคมไทยไอโอที ณ ห้องประชุม IT404 ชั้น 4 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านการประยุกต์อินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IoT) รวมถึงด้านความมั่นคงปลอดภัย และการพัฒนาแพลตฟอร์มอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง แบบเปิดสำหรับประเทศไทย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ร่วมกัน

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand