คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงานเลี้ยงสรุปกิจกรรม MUICT 6 Million Kcal, Let’s move Charity! คุณขยับ = (เท่ากับ) ให้

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงานเลี้ยงสรุปกิจกรรม MUICT 6 Million Kcal, Let’s move Charity! คุณขยับ = (เท่ากับ) ให้

วันที่ 2  เมษายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) นำโดย ทีมคณะทำงานเสริมสร้างความสุขและความผูกพัน จัด “งานเลี้ยงสรุปกิจกรรม MUICT 6 Million Kcal, Let’s move Charity! คุณขยับ = (เท่ากับ) ให้” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน และที่ปรึกษาคณะทำงานเสริมสร้างความสุขและความผูกพัน กล่าวสรุปกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไประหว่างเดือนสิงหาคม 2563 – เดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งบุคลากรของคณะฯ ช่วยกันออกกำลังกายสะสมแคลอรี่ไปได้ถึง 3,188,793 Kcal

จากนั้นเป็นการมอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่สามารถพิชิตภารกิจออกกำลังกายได้ 6,666 Kcal/เดือน จำนวน 22 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากคุณสมบูรณ์ แซ่ตั้ง คณะทำงานเสริมสร้างความสุขและความผูกพันเป็นผู้มอบรางวัลเสื้อ Finisher นอกจากนั้น ยังมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้เผาผลาญ Kcal ได้มากที่สุด 20 ลำดับแรก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เพชร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร และหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างความสุขและความผูกพัน เป็นผู้มอบรางวัล

ส่วนในช่วงท้ายของกิจกรรม เป็นการเปิดตัว “ทีมสร้างสุข Next Gen.” และ “ทิศทางกิจกรรมสร้างสุขในปี 2564” โดย ดร.เพชร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร และหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างความสุขและความผูกพัน ณ ห้อง Bits & Bytes Hall คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กิจกรรม “MUICT 6 Million Kcal, Let’s move Charity! คุณขยับ = (เท่ากับ) ให้” เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรของคณะฯ ได้ร่วมกันขยับออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดี และยังได้ร่วมทำบุญอีกด้วย โดยทุกการเผาผลาญ 200 Kcal มีค่าเท่ากับ 1 บาท เพื่อร่วมจัดกิจกรรมดีๆ คืนสู่สังคมต่อไป ซึ่งทีมคณะทำงานเสริมสร้างความสุขและความผูกพัน ได้นำอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมเงินบริจาค มูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท จากกิจกรรมดังกล่าว มอบให้แก่โรงพยาบาลพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand