คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “Designing in Real Life: The Pleasures and Sorrows of Design” ให้แก่นักศึกษาในรายวิชา ITCS337 Human Computer Interaction

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “Designing in Real Life: The Pleasures and Sorrows of Design” ให้แก่นักศึกษาในรายวิชา ITCS337 Human Computer Interaction

วันที่ 7 เมษายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย  ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน และอาจารย์ประจำรายวิชา ITCS337 Human Computer Interaction จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “Designing in Real Life: The Pleasures and Sorrows of Design” โดยได้รับเกียรติจากคุณกวิน ชนกประสิทธิ์ Advanced Designer at Beacon Interface จาก KASIKORN Business-Technology Group (KBTG)  บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาชั้นปี 3 ที่กำลังศึกษาในรายวิชา ITCS337 Human Computer Interaction และนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ที่สนใจในเรื่องดังกล่าว ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand