คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ ICT รับตรงจัดสอบ ในรูปแบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ ICT รับตรงจัดสอบ ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 7 เมษายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)  ในรอบ ICT รับตรงจัดสอบ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Webex Meetings ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา การสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ มีนักเรียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์กว่า 40 คน ซึ่งผลการสอบสัมภาษณ์จะประกาศผลในวันที่ 9 เมษายน 2564

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand