ประกาศรับสมัครงานจากบริษัท Inteltion Co.,Ltd.

รับสมัครงานจากบริษัทภายนอกปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครงานจากบริษัท Inteltion Co.,Ltd.

We’re Hiring (new graduate are welcome)

Data Consultant Positions (Data Engineer, Data Visualization, Data Scientist)

Inteltion

-We’re leader and biggest team in data consultant with 100+ people.

-Our customers are enterprise such as banks, telecom, insurance,..etc.

-We’re partner with all leading vendors like Azure, AWS, Databricks, Tableau, Informatica, IBM..etc.

-Joining us you’ll have chance to work in big scale projects with enterprise software and talend people!

 

Job Description

-We’re looking for multiple positions in data engineer (ETL) and data visualization (BI)

-Performing Cloud Data Platform, Hadoop, or Traditional Datawarehouse requirement & design activities

-Responsible in development and testing of Cloud Data, Hadoop, ETL or BI

 

Requirements

-Very good analytical and problem

-solving skills

-Good knowledge of SQL

-Good knowledge of Azure, AWS, PowerBI, Tableau, Hadoop or other ETL&BI are a plus

-Good English communications and writing skills are a plus

 

To be part of our team, please email your resume including current and expected salary to jobs@inteltion.com

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand