คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมฟังธรรมและสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมฟังธรรมและสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

วันที่ 8 เมษายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “ฟังธรรมและสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564” เพื่อสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทยที่มีมาแต่โบราณ และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งคณาจารย์และบุคลากร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมสืบสานกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย อาทิเช่น ตักบาตรอาหารแห้ง สรงน้ำพระพุทธรูป ฟังธรรมเทศนาเพื่อความเป็นสิริมงคล และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดสาลวัน ณ โถงชั้น 1 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สำหรับกิจกรรมสงกรานต์ในปีนี้ คณะ ICT ได้จัดงานในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. 2564 โดยมีการเชิญชวนให้คณาจารย์และบุคลากรแต่งกายด้วยชุดไทยเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งได้ปฏิบัติมาตรการ DMHT อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand