ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานจากบริษัท Digital Business Consult Co., LTD.

ฝึกงานภายในประเทศปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานจากบริษัท Digital Business Consult Co., LTD.

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 1. ด้าน Digital Marketing / Marketing/ Account Executive
 2. ด้าน Advertising / Public Relation
 3. ด้าน MIS / Business Computer / Web Programming
 4. ด้าน Computer Graphic / Animation/ Graphic Design
 5. ด้านการบัญชี / การเงิน
 6. ด้านการบริหาร / การฝึกอบรม / การวิจัย
 7. ด้านกฎหมาย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท Click

Website: https://digitalbusinessconsult.asia/

 

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand