คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ Pearls in Medical Education

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ Pearls in Medical Education

วันที่ 21 เมษายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย
ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “Technology Enhanced Learning in the US. : เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในประเทศสหรัฐอเมริกา” ภายใต้โครงการ Pearls in Medical Education ซึ่งเป็นโครงการอบรมระยะสั้นแบบต่อเนื่อง จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting และระบบ IPTV

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand