คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Web Development using JavaScript” ให้แก่นักศึกษาในรายวิชา ITCS431 Software Design and Development

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Web Development using JavaScript” ให้แก่นักศึกษาในรายวิชา ITCS431 Software Design and Development

วันที่ 22 เมษายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย
ดร.ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล อาจารย์ประจำรายวิชา ITCS431 Software Design and Development จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “Web Development using JavaScript” โดยได้รับเกียรติจากคุณวรายุทธ เลิศกัลยาณวัตร ผู้ก่อตั้ง Facebook Page ชื่อ PasaComputer  บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาชั้นปี 3 ที่กำลังศึกษาในรายวิชา ITCS431 Software Design and Development ผ่านโปรแกรม Webex Meetings

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand