คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “What I wish I knew When I was a Web Programming student” และ “Microservices 101” ให้แก่นักศึกษาในรายวิชา ITCS212 Web Programming

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “What I wish I knew When I was a Web Programming student” และ “Microservices 101” ให้แก่นักศึกษาในรายวิชา ITCS212 Web Programming

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย
ดร.วุฒิชาติ แสวงผล ผู้ช่วยคณบดี และ ดร.จิดาภา ไกรสังข์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำรายวิชา ITCS212 Web Programming จัดบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาชั้นปี 2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ที่กำลังศึกษาในรายวิชา ITCS212 Web Programming โดยได้รับเกียรติจาก คุณสิรภพ ร่มโพธิ์ ศิษย์เก่า ICT รุ่น 4 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Solution Engineer Lead / Frontend Platform and Technology บริษัท LINE Company (Thailand) Limited เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์เรื่อง “What I wish I knew  When I was a Web Programming student” และ คุณมัชฌัตตา โตแย้ม ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Developer บริษัท Accenture Solutions Co., Ltd. บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “Microservices 101” ผ่านโปรแกรม MS Teams

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand