คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประสบการณ์ทำงานด้าน Data Science” ให้แก่นักศึกษาในรายวิชา ITCS498 Special Topics in Computer Science

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประสบการณ์ทำงานด้าน Data Science” ให้แก่นักศึกษาในรายวิชา ITCS498 Special Topics in Computer Science

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ หุ่นหล่อ และ ดร.อัคร สุประทักษ์ อาจารย์ประจำรายวิชา ITCS498 Special Topics in Computer Science จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “ประสบการณ์​ทำงานด้าน Data Science” โดยได้รับเกียรติจาก คุณกิตตินันท์ อัคคะภิญโญ ศิษย์เก่า ICT รุ่น 13 นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชา Computer and Information Science, Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT) และคุณฐานันท์ ทรัพย์ธำรงค์ ศิษย์เก่า ICT รุ่น 13 จากบริษัทไลน์แมน วงใน จำกัด ร่วมบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานด้าน Data Science ให้แก่นักศึกษาชั้นปี 3 ที่กำลังศึกษาในรายวิชา ITCS498 Special Topics in Computer Science ผ่านโปรแกรม MS Teams

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand