คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) รับการตรวจประเมิน จากบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) รับการตรวจประเมิน จากบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร รับการตรวจประเมินส่วนงาน รอบระยะเวลาปีงบประมาณ 2560-2563 โดยผู้แทนจากบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ Webex Meetings เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand