คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ Direct Admission ในรูปแบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ Direct Admission ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (ภาษาไทย) รอบ Direct Admission ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Webex Meetings โดยมีนักเรียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำนวน 24 คน ซึ่งการสอบสัมภาษณ์นี้ จะประกาศผลในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.ict.mahidol.ac.th

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand