คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) สนับสนุนอาหารว่าง ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการวัคซีน COVID-19

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) สนับสนุนอาหารว่าง ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการวัคซีน COVID-19

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี ร่วมสนับสนุนอาหารว่างให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการวัคซีน COVID-19 โดยมี ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ ศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand