คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะ ICT

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะ ICT

     วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากรประจำคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทีม ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสื่อการเรียนการสอนออนไลน์โดยการใช้โปรแกรม Webex Meetings ของคณะ ICT รวมไปถึงระบบการประชุม และระบบเครื่องเสียง ณ อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand