นักศึกษาทีม DayBuilder จากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานในรอบ Demo Day พร้อมรับเงินทุนสนับสนุน 25,000 บาท จากโครงการ Startup Thailand League 2021

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน นักศึกษาทีม DayBuilder จากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานในรอบ Demo Day พร้อมรับเงินทุนสนับสนุน 25,000 บาท จากโครงการ Startup Thailand League 2021

20 กรกฎาคม 2564 – ขอแสดงความยินดีกับทีม DayBuilder นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย นายอริยะ สนทราพรพล, นางสาวจิรัชญา ว่องสรรพการ, นายกิตติกรณ์ กีรติเกรียงไกร, นายเอกพัฒน์ เสียมทอง และนายปิยกร สุวรรณกาญจน์ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงผลงานในรอบ Demo Day พร้อมรับเงินทุนสนับสนุนมูลค่า 25,000 บาท จากโครงการ Startup Thailand League 2021 ซึ่งเป็นกิจกรรมประกวดโมเดลธุรกิจสตาร์ทอัพ (startup business model) ของนักศึกษาจากตัวแทนมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นมหาวิทยาลัยละ 10 ทีม รวมทั้งหมด 44 มหาวิทยาลัย จำนวนกว่า 440 ทีม โดยได้เข้าร่วมการแข่งขัน Pitching นำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ ในการแข่งขัน Startup Thailand League 2021 ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Application เมื่อวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

โครงการ Startup Thailand League 2021 นับเป็นการแข่งขันแผนธุรกิจ ต่อยอดไอเดีย สู่การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีคัดเลือกโดยการนำเสนอโมเดลธุรกิจสตาร์ทอัพต่อคณะกรรมการ และเมื่อผ่านการพิจารณาจะได้รับเงิน 25,000 บาท พร้อมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรม Demo day พบปะนักลงทุนและผู้ประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางธุรกิจ

ภาพจาก iNT สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand