คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม ICT Mahidol Online Short-Course Program 2021

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม ICT Mahidol Online Short-Course Program 2021

คณะ ICT ม.มหิดล เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม ICT Mahidol Short-Course Program 2021 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และทำความรู้จักกับคณะฯ มากยิ่งขึ้น

 

ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน พร้อมด้วย Mr. Stephen Edward Smith, Student and Alumni Engagement Officer คณาจารย์ประจำคณะ ศิษย์เก่า และนักศึกษา ICT ร่วมจัดกิจกรรม ICT Mahidol Short-Course Program 2021 ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนนานาชาติทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex Meetings โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 13 คน แบ่งเป็น นักเรียนชาวไทย จำนวน 8 คน และนักเรียนชาวต่างชาติ จำนวน 5 คน

 

กิจกรรม ICT Mahidol Short-Course Program 2021 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ ได้ทำความรู้จักกับคณะมากยิ่งขึ้นผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นเวลา 3 วัน ดังนี้

 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
หัวข้อ : Ice Breaking Games & Know more about ICT

– กิจกรรม Technology vocabulary game วิทยากรโดย ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ และ Mr. Stephen Edward Smith

– กิจกรรม Hands-on workshop (mini chatbot) วิทยากรโดย คุณชนกานต์ ชินชัชวาล ศิษย์เก่าคณะ ICT และผู้ก่อตั้งบริษัท Zwiz.AI (Robolingo Co., Ltd.)

 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
หัวข้อ : ICT Mock-Up Classes
– กิจกรรม Problem Solving วิทยากรโดย ดร. พิไลลักษณ์ ปันภัทรทรัพย์ และ ดร. จิดาภา ไกรสังข์ อาจารย์ประจำคณะ ICT

– กิจกรรม Basic Programming วิทยากรโดย ดร. อัคร สุประทักษ์ และ ดร. ธนพล นรเสฏฐ์ อาจารย์ประจำคณะ ICT

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
หัวข้อ : How to survive in ICT Mahidol

– แนะนำชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดล “Life in ICT Mahidol” โดย นายพีรกร นิมิตกุล และ นางสาวจิดาภา เชาวนปรีชา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะ ICT

– แบ่งปันประสบการณ์จากศิษย์เก่า ICT โดย นางสาวกนกธร เลิศเกียรติวงศ์ ศิษย์เก่าคณะ ICT รุ่นที่ 12 ตำแหน่ง 5G Software Developer บริษัท Ericsson ประเทศสวีเดน, นายปรัชญ์ ศิริสวัสดิ์ ศิษย์เก่าคณะ ICT รุ่นที่ 3 ตำแหน่ง General Manager บริษัท Stellar Education & Visa Center ประเทศออสเตรเลีย, นางสาว Ana Romana Ximbel Belo ศิษย์เก่าคณะ ICT รุ่นที่ 11 ตำแหน่ง Senior Information Technology Officer บริษัท CARE ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต และ นายนิรัช ตติยานุพันธ์วงศ์ ศิษย์เก่าคณะ ICT รุ่นที่ 6 ตำแหน่ง Security Engineer บริษัท Mercari, Inc. ประเทศญี่ปุ่น

– แนะนำเกณฑ์การรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะฯ รอบ International Direct Admissions 2022 โดย ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ และ Mr. Stephen Edward Smith

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand