คณบดี ICT ม.มหิดล เข้าร่วมกิจกรรม “ผู้ปกครองพบผู้บริหาร” ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณบดี ICT ม.มหิดล เข้าร่วมกิจกรรม “ผู้ปกครองพบผู้บริหาร” ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม “ผู้ปกครองพบผู้บริหาร” ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับ จากนั้น รองศาสตราจารย์     ดร. ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ New opportunity New Normal และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ สวัสดิการ และการพัฒนานักศึกษาในยุค New Normal ซึ่งมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารจากส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมต้อนรับ พร้อมตอบคำถามจากผู้ปกครอง ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex และ Facebook LIVE กลุ่ม Facebook “เครือข่ายผู้ปกครอง นศ.ม.มหิดล 2564”

กิจกรรม “ผู้ปกครองพบผู้บริหาร” เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ได้เข้ารับฟังและพูดคุยกับผู้บริหารเกี่ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการเรียน ด้านการพัฒนานักศึกษา และด้านสวัสดิการต่างๆ

ผู้ปกครองที่สนใจรับชมวีดีโอแบบย้อนหลัง สามารถรับชมวิดีโอ “กิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหาร 2564” ผ่านระบบ MUx ได้ที่เว็บไซต์ https://mux.mahidol.ac.th/ ซึ่งมีระยะเวลาเผยแพร่ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยสามารถเข้าใช้งานระบบ MUx ได้ด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัยจากนักศึกษาในความดูแลของท่าน (ตัวอย่างอีเมล: ชื่อ.นามสกุล3ตัวแรก@student.mahidol.ac.th) ติดต่อสอบถามสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา โทร 02-849-4526, 02-849-4651 Email: mahidolalumni@mahidol.ac.th

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand