คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม International Students’ Information Session ผ่านระบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม International Students’ Information Session ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Mr. Cheng-Chang Chien อาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ และ Chinese Activities Leader จัดกิจกรรม International Students’ Information Session สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ผ่านระบบออนไลน์ Webex Meetings

กิจกรรม International Students’ Information Session จัดขึ้นเพื่อชี้แจงเรื่องสำคัญต่าง ๆ ที่นักศึกษาชาวต่างชาติควรทราบ อาทิ การลงทะเบียนเรียน เงื่อนไขการศึกษา อาชีพในอนาคต การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การทำความรู้จักกับเพื่อนๆ นักศึกษาชาวไทยในรุ่น โดยมี ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ให้นักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ และ Mr.  Cheng-Chang Chien เป็นผู้แปลข้อมูลดังกล่าวเป็นภาษาจีนเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ Mr.  Cheng-Chang Chien ได้แนะนำและเชิญชวนนักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรม Chinese Study Buddy Program โดยเป็นกิจกรรมการสอนภาษาจีนให้กับนักศึกษาไทย ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วม จะได้จับคู่/กลุ่ม ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา และในช่วงท้ายของกิจกรรม ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ ยังได้ให้เกียรติพูดคุยตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ แก่นักศึกษาชาวต่างชาติ อีกด้วย

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand