คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับ “รางวัลชมเชย” จากโครงการประกวดสวนมุมสวย ปีที่ 6 พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับ “รางวัลชมเชย” จากโครงการประกวดสวนมุมสวย ปีที่ 6 พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ “รางวัลชมเชย” และได้รับเงินรางวัลเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท จากโครงการประกวดสวนมุมสวย ปีที่ 6

โครงการประกวดสวนมุมสวย ปีที่ 6 จัดขึ้นโดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวที่มีอยู่เดิม และเพิ่มขนาดพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ให้มากขึ้น โดยการพัฒนาพื้นที่ว่างหรือพื้นที่สีเขียวเดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของตนเองอีกด้วย

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand