คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตัดต่อวิดีโอบนมือถือ หรือแท็บเล็ตด้วย Vllo” ให้กับคณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตัดต่อวิดีโอบนมือถือ หรือแท็บเล็ตด้วย Vllo” ให้กับคณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          วันที่ 15 กันยายน 2564 คุณศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตัดต่อวิดีโอบนมือถือ หรือแท็บเล็ตด้วย Vllo” ให้กับคณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้าน Digital Technology ของอาจารย์และบุคลากร และเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตสื่อสนับสนุนการทำงานทั้งทางด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การประชาสัมพันธ์ เพื่อรองรับต่อการพัฒนาของโลกในยุคดิจิทัล   ซึ่งในปัจจุบัน การสื่อสารด้วยสื่อวิดีโอมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถถ่ายทอดความคิดออกมาได้อย่างครบถ้วน ทั้งภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งสามารถส่งต่อได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่องานหลากหลายรูปแบบ โดยการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐาน ครอบคลุมกระบวนการถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอด้วย Application VLLO รวมทั้งสามารถสร้างผลงานวิดีโอคลิปของตนเองผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตได้ทันที

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand