คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเรื่อง “สวัสดิการและสิทธิประโยชน์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล” ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเรื่อง “สวัสดิการและสิทธิประโยชน์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล” ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร

     วันที่ 16 กันยายน 2564 งานบริหารทรัพยากรบุคคล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเรื่อง “สวัสดิการและสิทธิประโยชน์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล” ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร โดยได้รับเกียรติจาก คุณปราณีต กลิ่นสังข์ นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ชำนาญการ) กองทรัพยากรบุคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Webex Meetings

     การอบรมเรื่อง “สวัสดิการและสิทธิประโยชน์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล” มีหัวข้อการอบรมที่เป็นประโยชน์มากมาย อาทิเช่น สวัสดิการรักษาพยาบาลใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลาอย่างไรให้ถูกระเบียบ พนักงานมหาวิทยาลัยก็มีบำเหน็จ และ Flexible benefit สวัสดิการใหม่ของวัยใสและวัยเก๋า ทั้งนี้ คณะฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การอบรมดังกล่าวจะช่วยให้คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเกิดความเข้าใจในเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ของตนเองมากยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand