คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Virtual Internship Exhibition 2021 ภายใต้แนวคิด “Enrich your experience, Enhance your future”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Virtual Internship Exhibition 2021 ภายใต้แนวคิด “Enrich your experience, Enhance your future”

    วันที่ 22 กันยายน 2564 ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน Professor Dr. Peter Fereed Haddawy รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัย และคณาจารย์ จัดกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ประจำปีการศึกษา 2564 (Virtual Internship Exhibition 2021) ภายใต้แนวคิด “Enrich your experience, Enhance your future” ให้กับนักศึกษาคณะ ICT ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams

     โดยในช่วงแรกได้รับเกียรติจาก ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และกล่าวสรุปโครงการฝึกวิชาชีพนักศึกษาฝึกงาน ระหว่างปี 2563 – 2564  จากนั้น ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับพร้อมเปิดกิจกรรม และในช่วงถัดมาเป็นกิจกรรมการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกงานในเรื่องต่าง ๆ และแชร์ประสบการณ์การฝึกงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่

 

ช่วงที่ 1   การให้รายละเอียด ข้อมูล และเกณฑ์การฝึกงานในต่างประเทศ ได้แก่

– การฝึกงาน ณ Nara Institute of Science and Technology (NAIST) ประเทศญี่ปุ่น โดย ดร. ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล และ ดร. มรกต เชิดเกียรติกุล อาจารย์คณะ ICT

– การฝึกงาน ณ University of Bremen ประเทศเยอรมนี โดย Professor Dr. Peter Fereed Haddawy รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัย

– การฝึกงาน ณ National Central University และ Yuan Ze University ประเทศไต้หวัน  โดย ดร. ทิพาจินต์ ไทยพิสุทธิกุล ผู้ช่วยอาจารย์คณะ ICT

 

ช่วงที่ 2  กิจกรรมสร้างความผูกพัน ผ่านการเล่นเกม Kahoot Online ซึ่งเป็นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับการฝึกงาน เพื่อชิงรางวัล โดย บุคลากรฝ่ายงานสื่อสารองค์กร

 

ช่วงที่ 3 การแชร์ประสบการณ์การฝึกงานต่างประเทศและในประเทศ โดย นักศึกษารุ่นพี่ คณะ ICT ได้แก่

 1. นายวีรภัทร์ พิพิธเรืองไกร นักศึกษาฝึกงาน ณ National Central University (NCU) ประเทศไต้หวัน
 2. นางสาวฐชา เส็ตตีวงค์ นักศึกษาฝึกงาน ณ Nara Institute of Science and Technology (NAIST) ประเทศญี่ปุ่น
 3. นายณฐนนท ฤทธิ์ตา นักศึกษาฝึกงาน ณ Nara Institute of Science and Technology (NAIST) ประเทศญี่ปุ่น
 4. นายเมธาสิทธิ์ เกตุรักษ์ นักศึกษาฝึกงาน University of Bremen ประเทศเยอรมันนี
 5. นายธนกร ลิมปนวุฒิ นักศึกษาฝึกงาน University of Bremen ประเทศเยอรมนี
 6. นางสาวอนัญญา ปิเนโด เบโย นักศึกษาฝึกงาน University of Bremen ประเทศเยอรมนี
 7. นายวรเมธ สิริธนากร นักศึกษาฝึกงาน University of Bremen ประเทศเยอรมนี
 8. Mr. Panhavath Meth นักศึกษาฝึกงาน University of Bremen ประเทศเยอรมนี
 9. นายธันยนิษฐ์ จงจิตรกาญจน์ นักศึกษาฝึกงานบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC
 10. นางสาวปรภัทร์ โห้สงวน นักศึกษาฝึกงานบริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด (A-HOST)
 11. นางสาวธัญจิรา ทอเจริญ นักศึกษาฝึกงานบริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด (A-HOST)
 12. นางสาวรมิตา จงแจ่ม นักศึกษาฝึกงานบริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด (A-HOST)

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand