คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2565 ให้แก่คุณครูโรงเรียนนานาชาติ ผ่านระบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2565 ให้แก่คุณครูโรงเรียนนานาชาติ ผ่านระบบออนไลน์

     วันที่ 28 กันยายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน พร้อมด้วย Mr. Stephen Edward Smith, Student and Alumni Engagement Officer จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2565 ให้แก่คุณครูโรงเรียนนานาชาติ ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Webex Meetings

      ลำดับแรกได้รับเกียรติจาก ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับคุณครูผู้เข้าร่วมอบรม และแนะนำหลักสูตร ICT พร้อมกับ Mr. Stephen Edward Smith ซึ่งในระหว่างการบรรยาย ได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร การรับสมัครนักศึกษาใหม่ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ และการตอบข้อซักถามต่างๆ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีคุณครูผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 14 คน จาก 8 โรงเรียนนานาชาติ

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand