บริษัท โนวิเทธ กรุ๊ป จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

ฝึกงานภายในประเทศปิดความเห็น บน บริษัท โนวิเทธ กรุ๊ป จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท โนวิเทธ กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทนำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าประเภท เครื่องออกกำลังกาย เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าในยุคสมัยใหม่ในปัจจุบัน โดยเปิดดำเนินการแล้ว 8 ปี

บริษัท เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ดังนี้ โดยเปิดรับนักศึกษาในทุกรอบการศึกษา
1. Graphic Design & Video Editor
ลักษณะงำน
– งานออกแบบกราฟิกเพื่อโฆษณาช่องทางออนไลน์
– เตรียมบทควำม เขียนข้อควำมต่ำงๆ เพื่อโปรโมทสินค้ำ
– ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ เช่น banner ads
– ถ่ายภำพ ถ่ายวิดิโอ ตัดต่อรูปภาพ จัดทำวิดิโอ เพื่อเสนอสินค้ำ
คุณสมบัติ
– กำลังศึกษาอยู่ระดับ ปวส หรือ ปริญญาตรี สาขากราฟิกดีไซน์ ศิลปกรรม นิเทศศาสตร์ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ นักศึกษาที่สนใจจะฝึกงำนในด้านนี้
– สามารถใช้โปรแกรม PS , AI หรือ PR
– สามารถถ่ายภาพ ถ่ายวิดิโอ หรือ จัดทำวิดิโอได้
– มีโน๊ตบุ๊คเป็นของตัวเอง

หากนักศึกษาสนใจฝึกงาน
ส่ง Resume และ Portfolio ทางอีเมล apichaya.b@novitatgroup.net

วันและเวลาช่วงฝึกงาน
วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลำ 09.00-18.00 น.
เบี้ยเลี้ยง วันละ 100 บาท

ผู้ประสานงาน
นางสาวอภิชญา บุญงามศรี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
096-385-8041

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand