คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและรับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA –Visit) ปีงบประมาณ 2565

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและรับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA –Visit) ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี  พร้อมด้วยผู้บริหาร  คณาจารย์  และบุคคลากร   ให้การต้อนรับ    ศาสตราจารย์   นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม ติดตามผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA – Visit) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยคณะฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ระหว่างคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะ ICT ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Webex Meetings

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand