คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Buddy of the Month ให้กับนักศึกษา ICT & DST Programs ทุกชั้นปี

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Buddy of the Month ให้กับนักศึกษา ICT & DST Programs ทุกชั้นปี

     วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ทีมรุ่นพี่นักศึกษาหลักสูตร ICT (นานาชาติ) จัดกิจกรรม “Buddy of the Month” โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน กล่าวต้อนรับนักศึกษาหลักสูตร ICT (นานาชาติ) และ DST (หลักสูตรไทย) ที่เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน โปรแกรม Discord และ Microsoft Teams

     กิจกรรม “Buddy of the Month” เป็นกิจกรรมที่ทีมนักศึกษารุ่นพี่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษา ชั้นปี 1-4 หลักสูตร ICT และ DST ให้รู้จักซึ่งกันและกัน รวมทั้งสร้างมิตรภาพอันมั่นคงและยั่งยืน  โดยกิจกรรมดังกล่าวฯ มีนักศึกษาจากทั้ง 2 หลักสูตร ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand