คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จับมือ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ในด้านการพัฒนาและส่งเสริมทักษะทางด้าน IT ของนักศึกษา ภายใต้โครงการ “Huawei ICT Academy”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จับมือ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ในด้านการพัฒนาและส่งเสริมทักษะทางด้าน IT ของนักศึกษา ภายใต้โครงการ “Huawei ICT Academy”

          วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ในด้านการพัฒนาและส่งเสริมทักษะทางด้าน IT ของนักศึกษา กับ Mr. Kevin Cheng, President of Enterprise BG บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22

          บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางด้าน ICT  ด้านนวัตกรรม การแก้ไขปัญหา และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ภายใต้โครงการ “Huawei ICT Academy” โดยบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) ได้สนับสนุนหลักสูตรและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้าน ICT ที่ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น 5G, Cloud Computing, IoT และ Big Data เพื่อให้นักศึกษาของคณะฯ ได้สัมผัสประสบการณ์การใช้โซลูชันจริง อันจะช่วยส่งเสริมความคิดในเชิงสร้างสรรค์ ช่วยพัฒนาความรู้ในด้านเทคโนโลยี ตลอดจนช่วยส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีเฉพาะทาง พร้อมก้าวเข้าสู่สายอาชีพในภาคอุตสาหกรรมต่อไป

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand