คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “Open Baan 2021” ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “Open Baan 2021” ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ)

    วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “Open Baan 2021” ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี พร้อมด้วย ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน ร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษาผ่านวิดีโอคลิป จากนั้นเป็นการพบปะอาจารย์ประจำบ้าน และกิจกรรมสร้างความผูกพันระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษาในบ้าน

          กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นักศึกษารุ่นพี่ และอาจารย์ที่ปรึกษาประจำบ้าน ได้ทำความรู้จักและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาสามารถปรึกษาและขอคำแนะนำต่าง ๆ จากนักศึกษารุ่นพี่ และอาจารย์ที่ปรึกษาประจำบ้าน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาทั้งในด้านการเรียน และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไป

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand