คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) รอบ ICT – Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) รอบ ICT – Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565

   วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) รอบ ICT – Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 โดยในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Webex Meetings เป็นจำนวนมาก

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand