คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Khao Yai National Park in the Eyes of Google Earth Engine : ศึกษาธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่าน Google Earth Engine” ในรูปแบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Khao Yai National Park in the Eyes of Google Earth Engine : ศึกษาธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่าน Google Earth Engine” ในรูปแบบออนไลน์
        วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Khao Yai National Park in the Eyes of Google Earth Engine : ศึกษาธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่าน Google Earth Engine” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. อนันต์ ศรีสุภาพ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรให้การอบรม โดยการอบรมดังกล่าวฯ มีผู้เข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Webex Meetings จำนวน 215 คน
      โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Khao Yai National Park in the Eyes of Google Earth Engine : ศึกษาธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่าน Google Earth Engine” มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำแอปพลิเคชันของ Google Earth Engine ในการใช้แสดงภาพอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (KNP) จากภาพถ่ายดาวเทียมและระบบแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GIS) ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการศึกษาและวิจัยต่อไปได้
Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand