ศิษย์เก่าคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) หนึ่งในสมาชิกทีมตัวแทนจากประเทศไทย คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน “ไซเบอร์ ซี เกมส์ 2021 (Cyber SEA Game 2021)”

ข่าวกิจกรรมข่าวศิษย์เก่าปิดความเห็น บน ศิษย์เก่าคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) หนึ่งในสมาชิกทีมตัวแทนจากประเทศไทย คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน “ไซเบอร์ ซี เกมส์ 2021 (Cyber SEA Game 2021)”

       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ คุณวีรวัฒน์ ภาวนาวิวัฒน์ ศิษย์เก่า ICT รุ่น 13 หนึ่งในสมาชิกทีมตัวแทนจากประเทศไทย ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 จากการแข่งขัน “ไซเบอร์ ซี เกมส์ 2021 (Cyber SEA Game 2021)” จากผู้เข้าแข่งขัน 10 ทีม จาก 10 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยทีมจากประเทศเวียดนาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ ทีมจากประเทศสิงคโปร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

      การแข่งขัน Cyber SEA Game 2021 จัดโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ ศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Centre หรือ AJCCBC) ด้วยทุนสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่น (JAIF: Japan-ASEAN Integration Fund)

      โดยเมื่อวันที่ 23 – 30 ตุลาคม 2564 ทีมตัวแทนจากประเทศไทยที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ได้ผ่านการคัดเลือกจากการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2021 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จากจำนวนผู้สมัครทั้งหมด 204 ทีม จำนวนกว่า 600 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวฯ นับเป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพของคนคนรุ่นใหม่ ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับประเทศต่อไป

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand