บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Container Security Workshop ให้กับนักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ผ่านระบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Container Security Workshop ให้กับนักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ผ่านระบบออนไลน์

       วันที่ 12 มกราคม 2565 บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC จัดกิจกรรม Container Security Workshop ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก คุณดำรงศักดิ์ รีตานนท์ Chief Cyber Security Officer บริษัท MFEC เป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านการรักษาความปลอดภัย และยกระดับความสามารถใน Linux kernel โดยในครั้งนี้มีคณาจารย์ และนักศึกษาคณะ ICT เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Webex Meetings จำนวน 32 คน

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand