คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาแพลตฟอร์มสุขภาพ ในโครงการ “Mahidol SCB Health Application” ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาแพลตฟอร์มสุขภาพ ในโครงการ “Mahidol SCB Health Application” ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

     วันที่ 13 มกราคม 2565 ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาแพลตฟอร์มสุขภาพ ในโครงการ “Mahidol SCB Health Application” ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยในลำดับแรกของพิธีลงนามความร่วมมือฯ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล และคุณชาลี อัศวธีระธรรม รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน Digital Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์ กับ มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นเป็นพิธีลงนามความร่วมมือโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ พร้อมด้วยคุณชาลี อัศวธีระธรรม รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรายุทธ สุภาพรรณชาติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณปรินทร์ ตระกูลฮุน Lead, Health Platform Digital Platforms and Products Function ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน และในลำดับสุดท้ายเป็นการถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน ณ Innovative Space คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

       ทั้งนี้งานดังกล่าว ตั้งแต่วันเตรียมการ และวันงาน ผู้เข้าพื้นที่อาคาร ICT ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า ได้แก่ การจัดส่งข้อมูลการรับวัคซีน การทำATK และการขออนุญาตจากอำเภอพุทธมณฑล ซึ่งเป็นไปตามแนวทางมหาวิทยาลัย และประกาศจังหวัดนครปฐมทุกประการ

ดาวน์โหลดข่าว

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand