คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) รอบ MU – Portfolio (TCAS 1) รอบที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) รอบ MU – Portfolio (TCAS 1) รอบที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2565

           วันที่ 16 มกราคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) รอบ MU – Portfolio (TCAS 1) รอบที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยในรอบนี้มีนักเรียนเข้าสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Webex Meetings กว่า 40 คน ซึ่งจะประกาศผลสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 24 มกราคม 2565 ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/MUPortfolio1-2_2022_ICT

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand