บริษัท โพเมโล แฟชั่น จำกัด จัดกิจกรรม “Pomelo x ICT Mahidol : Real World Machine Learning Use Cases for Business in Fashion-Tech Startup” ให้กับนักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ในรูปแบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน บริษัท โพเมโล แฟชั่น จำกัด จัดกิจกรรม “Pomelo x ICT Mahidol : Real World Machine Learning Use Cases for Business in Fashion-Tech Startup” ให้กับนักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ในรูปแบบออนไลน์

           วันที่ 19 มกราคม 2565 บริษัท โพเมโล แฟชั่น จำกัด จัดกิจกรรม Pomelo x ICT Mahidol : Real World Machine Learning Use Cases for Business in Fashion-Tech Startup” ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี คุณปุญญพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ Software Engineering, Manager คุณภัทรวุฒิ เรืองกนกมาศ Data Science, Principal และคุณมีนา พงษ์ทวี ริชชี Software Engineer, Associate ศิษย์เก่าคณะ ICT รุ่นที่ 15 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Real World Machine Learning Use Cases for Business in Fashion-Tech Startup และแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงาน โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting จำนวน 32 คน

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand