คณะ ICT ม.มหิดล คว้ารางวัล Team Good Pratices Awards และอีก 8 รางวัล ในงานมหกรรมคุณภาพ Mahidol Quality Fair 2017

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล คว้ารางวัล Team Good Pratices Awards และอีก 8 รางวัล ในงานมหกรรมคุณภาพ Mahidol Quality Fair 2017

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ผู้บริหาร และบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานมหกรรมคุณภาพ Mahidol Quality Fair 2017 ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน ในหัวข้อ Maximizing Value Minimizing Waste ซึ่งจัดขึ้นโดยกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล และขอแสดงความยินดีกับ ICT ENERGY WIZ TEAM ที่ได้รับรางวัล TEAM GOOD PRACTICES AWARDS พร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาท) โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว นอกจากนี้บุคลากรของคณะฯ คว้าอีก 8 รางวัล จากการเข้าร่วมส่งผลงานในประเภทOral Presentation  และประเภท Poster Presentation ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลงานที่ได้รับรางวัล ประเภทการนำเสนอ Oral Presentation ได้แก่

 • คุ้มค่า Solar Sale โดย วันบูรณ์ ปุญญะศรี และคุณภูวเดช อินทร์ตะโคตร ได้รับรางวัลดีเด่น พร้อมเงินราวัล จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาท)
 • Alumni Engagement: สร้างความผูกพันง่ายๆ ด้วย 3A โดย คุณณัฐณิชาช์ ปลาบู่ทอง ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล จำนวน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาท)
 • Mr. SPOC โดย พฤกษ์ ใจนุ่ม และคุณนพดล โอวาทมหาศิลป์ ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล จำนวน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาท)
 • สื่อ Scan Plan Result โดย คุณกิตติยา พลอยวัฒนาวงศ์ และคุณดวงหทัย แพงจิกรี ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล จำนวน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาท)

ผลงานที่ได้รับรางวัล ประเภทการนำเสนอ Poster Presentation ได้แก่

 • Graduate Students Follow-Up : รู้ข้อมูล Up-to-Date…เร่งสำเร็จการศึกษา โดย คุณบุญธิดา สุวัชระกุลธร ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาท)
 • ตระหนักซักนิด คิดก่อนใช้” Balance Analysis System โดย คุณพลช ตรีเมฆ และคุณปราชญ์  ชัยศิริ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาท)
 • วิชาการก้าวไกล สบายใจ สบายกระเป๋า โดย คุณวิรัช ดิเรกโภค ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาท)
 • ICT BATTERIES ที่เหลือใช้ โดย คุณไพโรจน์ ฉัตรัตติกรณ์ ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาท)
Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand