คณะ ICT ม.มหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศ MU Energy Awards 2017

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศ MU Energy Awards 2017

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีฯ พร้อมด้วยบุคลากรจากงานวิศวกรรมและกายภาพของคณะฯ เข้ารับรางวัลจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล จากการเข้าร่วมการประกวด MU Energy Awards 2017 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

  • รางวัลชนะเลิศ รางวัล MU Energy Awards 2017
  • รางวัลความเป็นเลิศด้านกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก (Excellence in GHG Emissions Less)
  • รางวัลที่ 2 รางวัล MU Energy Awards 2017 ประเภท Poster (ชื่อผลงาน : หยุดลิฟท์-หยุดบันไดเลื่อนเป็นเวลา ช่วยลดค่า Co2)

โครงการ MU Energy Awards 2017 จัดขึ้นโดย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดลเกิดการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสู่ระดับประเทศ (Thailand Energy Awards) และผลักดันให้ทุกส่วนงานในองค์กรสามารถพัฒนาองค์ความรู็เพื่อขยายผลสู่การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร โดยมีส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการทั้งสิ้น 20 ส่วนงาน

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand