คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) หารือความร่วมมือด้านวิชาการกับโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) หารือความร่วมมือด้านวิชาการกับโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

    วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย อาจารย์ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ พร้อมด้วยทีมงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้แทนคณบดี เข้าพบ อาจารย์สุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) และคณะผู้บริหารโรงเรียน เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กับ คณะ ICT ณ ห้องรับรอง อุทยานการศึกษา (KPN PARK) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand