คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564 และมอบสายชั้นปีให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร ICT

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564 และมอบสายชั้นปีให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร ICT

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564 และมอบสายชั้นปีให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ประจำคณะ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 1 เข้าร่วมงานพิธีฯ ในรูปแบบ on-site ณ ลาน Innovative Space คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Webex Meetings

งานพิธีไหว้ครู จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ได้มีโอกาสรับมอบนักศึกษาเข้าเป็นศิษย์ และพร้อมที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับนักศึกษาของคณะฯ ได้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการส่งมอบความรัก และความปรารถนาดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา โดยในลำดับแรก ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และให้โอวาทกับนักศึกษา จากนั้นเป็นการกล่าวคำไหว้ครูจากตัวแทนนักศึกษา การรับมอบพานไหว้ครู การมอบสายชั้นปี การผูกข้อมือต้อนรับนักศึกษา และปิดท้ายด้วยการร้องเพลงเทิดพระนามมหิดลร่วมกัน

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand